(Ne)reforma v podání KSČM, komunisti se opravdu zbláznili - icons.cz

(Ne)reforma v podání KSČM, komunisti se opravdu zbláznili

Dlouho očekávaná reforma Komunistické strany Čech a Moravy se odsunuje na neurčito. V sobotu 29.3.2008 si totiž na ústředním výboru KSČM v Nymburce schválili, že se programově navrátí k socialistickému zřízení. Že by se soudruzi na počátku 21. století chtěli vrátit o 50 let zpět?

Proč?

Jakmile si toto člověk přečte, tak ho pravděpodobně zamrazí. Je to pochopitelné, protože vedoucí úlohu v Československu hrála Komunistická strana Československa celých 41 let s hlavní ideou socialismu po vzoru ruských bratří. Ale není třeba rozebírat historii, na to jsou historikové a to už nezměníme. Důvod, proč jsem začal tenhle článek psát je trošku někde jinde. Chtěl bych se pozastavit nad tím, jak je možné, že i po 19 letech po revoluci stále KSČM funguje, popř. nabírá znovu na síle?

Komunistické průvody

Zdroj: blogger.mlnarik.net

Demokracie vs. Komunismus

Po tzv. sametové revoluci se KSČ transformovala na stranu solidární, bojující za práva nemajetných a obyčejných občanů ČSR. Tento krok asi spousta lidí neprohlédla a v dobré víře opět dali v červnových volbách hlas komunistům. To komunistům dalo naději, že v nově vznikajících republikách ČR a SR není pro ně všem dnům konec. Na Slovensku se komunisté vydali směrem sociální demokratizace a potvrdili to i tím, že vypustili ze svého názvu slovíčko „komunismus“. Bohužel o komunistech v českých luzích a hájích se toto říci nedá a KSČM zůstala legitimní politickou stranou, která při každých volbách nabírala na síle. Situaci dnešních dnů známe, komunisté jsou třetí nejsilnější stranou v ČR, což dle mého mínění je dost alarmující, když se prezentujeme jako moderní demokratická republika, zapojená v EU a NATO. I naši sousedé s napětím očekávají každé volby, o kolik že zase strana třešniček posílí. Jsme v tomto směru tak trochu raritou a v současné době nás zastiňuje snad jen Kypr, kde byl zvolen do čela státu zarytý komunista.

Konec nadějí na změnu

Zvolili jsme si parlamentní demokracii, tak musíme respektovat názor nemalé skupiny občanů této republiky, ale jedna věc mi vrtá hlavou. Komunisté vidí, že lidé je vidí jako vcelku dobrou alternativu k „tunelářům“ z ODS a jejich o nic lepších kolegů z ČSSD a přitom nevyužijí šanci na transformaci a následné spolupráci ve vládě. To je ta „stará garda“ natolik zaslepená, že se nedokáže oprostit od zločinů komunismu, které jsou nezpochybnitelné a stát se moderní evropskou stranou? Evidentně to zatím nedokážou, ale myslím si, že teď si ten prostor pro transformaci vyklidili úplně. Je to ze dvou jednoduchých důvodů.

„Úspěšný socialismus“

Prvním je návrat k socialismu, kterým si upevnili pozice snad jen u svých zarytých přívrženců. To jsou dnes převážně lidé 60 a více let, což není moc dobrá vizitka pro parlamentní stranu. Navíc všichni víme, že socialismus je v praxi neudržitelný, a že v dnešním globalizovaném světě není místo pro takovéto zřízení. Zářné ukázky „úspěšnosti“ socialismu máme například v KLDR, kde je takový hlad, který je srovnatelný snad jen se středoafrickými státy. Dalším je Čína, kde si soudruzi uvědomili, že už se jim nevyplatí být orientováni jen na socialistická zřízení po komunistickém vzoru, a že jestli chtějí být úspěšnější, tak musí chtě nechtě spolupracovat s těmi „zlotřilými imperialistickými vykořisťovateli!“

socialismus vs. kapitalismus

Zdroj:narmyslenka.cz

Komunistický svaz mládeže

Druhým pak skutečnost, že mladí nástupci komunistických funkcionářů Komunistický svaz mládeže stále existuje, i když byla zakázána jeho činnost 19.2.2008. Tito mladí lidé jen stále dokola opakují, že blahobyt menšiny je vykoupen vykořisťováním slušných lidí, tedy většiny. Viděl jsem v televizi některé jejich demonstrace a bylo mi těch mladých perspektivních lidí upřímně líto, protože s těmito názory se jim bude žít v kapitalistickém světě velmi, ale velmi obtížně. Pokud se komunisté netransformují na moderní stranu, tak jim nepomůžou ani tito mladí a zapálení zastánci komunismu.

Kam na další info?

Na závěr bych rád doporučil všem, které tahle problematika zajímá, ať se podívají na následující odkazy a udělají si obrázek sami. Budete valit oči…8-O

Lenny, 15:45, 13.4.2008, Společnost


Komentáře k textu

FNj
19:10, 17.4.2008

Lidi z KSČ(M) jsou šašci a blbci z KSM už vůbec.

Já jsem komunista, ale s těmito idioty nechci nikdy mít nic společného.

Nazývat zločiny mezi roky 48 a 89 za „zločiny komunismu“ je totální blbost. To je asi jako, kdybych teď mluvil o zločinech současných politiků, jako o „zločinech kapitalismu.“ A to ještě zanedbávám ten fakt, že komunismus nikdy nebyl a s nejvyšší pravděpodobností taky nebude. Zkrátka nekorektní, zavádějící pojem – žádný režim sám o sobě nikdy nikomu nic neudělal. To lidi, kteří ho nastolili. To je zásadní rozdíl.

Tedy, kdybych porovnal takto míněné „zločiny socialismu“ a „zločiny kapitalismu,“ tak je dle mého jasné z logické úvahy, že „zločiny kapitalismu“ zabily mnohem víc lidí. Řádově!

Článek dobrý, ale občas použity zavádějící pojmy a také zjednodušování. Na druhou stranu s ětšinou řečeného souhlasím, tedy pokud si představím, jak to autor opravdu myslel, neboť ty zavádějící vyjádření by z toho textu, pokud bych ho chápal doslovně, dělaly demagogii. Příště si, prosím, lépe promyslete, co píšete.

Lenny
23:55, 17.4.2008

Myslím, že srovnávat „zločiny komunismu“ se „zločiny kapitalismu“ není úplně na místě. Já chápu co tím bylo myšleno, ale to, co se děje (tunelování, apod.) se děje demokraticky a taky za to spousta lidí nese následky.

Kdežto zločiny komunismu, a za tím si stojím přece nikdo nemůže obhajovat… Jasně, že to sám režim nedělal, ale lidi v něm tu možnost (persekuce, polit. procesy,aj) měli – ZÁKONNOU a to byl ten problém.

A že kapitalismus „zabil“ početně víc lidí? To bude možná tím, že komunismus, popř. socialismus není tak masivně rozšířen jako demokratický režimy. A zase říkám – když si to zařídíme sami, nemůže si nikdo stěžovat, ale tady jsme to nikdo nechtěl a vláda jedné strany ukázala, jak umí kousat. A únor 1948 byl dle ústavy? Byl, ale několik let připravovanej a tenkrát prostě asi nebylo jiný volby.

Jinak díky i za kritický názory – máme pořád co zlepšovat ;-)

STOUPOA
16:45, 6.5.2009

KOMUNUSTY TOJAY PEKNEJ HNUS

Venda
17:58, 21.5.2010

Kapitalisti po 20 letech vládnutí český stát rozkradli,zadlužili ,z práce vyhodili 750 000 lidí a dál to bude už jen horší !Zatím co komunisti od padesátých let životní úroven stále zvyšovali ,nyní nás v kapitalismu očekává jen neustálé utahování opasků, ale jen pro dolních 10 milionů ! Vždy je rozhodující trend a ten nyní nevypadá dobře ! :-) :-)

big.rossinni@seznam.cz
17:56, 31.10.2011

Zločinci ODS TOP 09 VV MAJÍ VE SVÝCH ŘADÁCH BIVALÉ KOMUNISTY hlavně ODS I NÁŠ PREZIDENT KLAUS JE BÝVALÍ KOMUNISTA. :-)

Robert
12:53, 20.3.2012

My jsme nespáchali žádné zločiny. Jediným zločinem, jehož jsme se v očích kapitalismu dopustili, byl ten, že naše hnutí dokázalo svrhnout kapitalismus a nastolit socialismus, jenž uměl lidem poprvé v dějinách zajistit skutečnou prosperitu. Vraťme se do časů Sovětského svazu. Jen v letech 1919 až 1938 vzrostly jeho výrobní kapacity o plných 900 procent. Lidé dnes právě hovoří s respektem o rozmachu čínské ekonomiky, která vzrostla letos v prvním čtvrtletí meziročně o 11,1 procenta. Je to fenomenální výsledek. Je to však pouhý zlomek tempa, jehož tehdy dosahovala sovětská ekonomika. Jen v letech 1930–1933 vzrostl národní důchod SSSR z 35 na 50 miliard rublů.

Dnes se nám tvrdí, že se v té době Rudá armáda, námořnictvo a letectvo nezabývaly ničím jiným než likvidací sovětských občanů. Právě v letech 1930–1933 vzrostl počet sovětského obyvatelstva ze 160 milionů na 168 milionů. Sovětský svaz byl první zemí na světě, v níž byla zavedena sedmihodinová pracovní doba. Pro horníky a příslušníky dalších velmi namáhavých povolání byla pracovní doba zkrácena dokonce na šest hodin. Na tohle se kapitalismus zmohl mnohem později. Dnes však pracovní dobu prodlužuje.

Kapitalismus vznikl na světě zavedením otroctví. Nikoli otroctvím, které panovalo ve starém Řecku nebo v Římě, nýbrž novodobým otroctvím. Po roce 1492, kdy Kolumbus přistál v Americe, zavedly zde evropské mocnosti otroctví trvající čtyři stalet. Na 15 milionů Afričanů bylo násilím přepraveno přes oceán, aby byli prodáni jako otroci pracující na plantážích bílých kolonizátorů, kteří na tom pohádkově zbohatli. Stejný počet Afričanů zahynul v průběhu přepravy. Británie, „nejdemokratičtější země světa“, byla největším otrokářem 18. století. Ministerský předseda William Pitt řekl, že 80 procent britského obchodu bylo přímo nebo nepřímo spjato s otroctvím.

Carské Rusko také zotročovalo mnohé národy na východ i na západ od svého území. Když však přešla moc do rukou bolševiků, byly přírodní zdroje na těchto územích převedeny z vlastnictví Ruska do majetku těchto národů. Říká se nám, že bolševici vnutili svou nadvládu východním národům. Opak byl pravdou. Bolševici umožnili, aby revoluce, která v jejích zemi zvítězila, dostala šanci také v zemích jejich východních sousedů, a pomohli jim ke grandióznímu vzestupu, který je přivedl mezi moderní národy. Poprvé v historii mohly tyto národy užívat svých jazyků k produkci vlastní literatury, divadelního a jiného umění a ke správě věcí veřejných.

Úděl černých Američanů je dodnes úděsný. V amerických věznicích jsou vězněny dva miliony lidí. Je to mnohem víc, než bylo v tzv. sovětských gulazích. Plných 40 procent amerických vězňů je černé pleti, přestože černoši netvoří více než 12 procent americké populace. Amerika je zemí, která vzešla z gigantického a úspěšného pokusu o vyhlazení původního obyvatelstva, které bylo téměř zcela vyhubeno. Ti, co přežili, byli vytlačeni do rezervací, kde je jejich život poznamenán chudobou, nemocemi, alkoholismem a narkomanií.

Podle nejkonzervativnějších kalkulací provedených na základě údajů OSN a dalších věrohodných zdrojů má kapitalismus jen v období po 1. světové válce na svědomí 700 milionů zmařených životů a po 2. světové válce 600 milionů. Tvrdí se nám, že v Sovětském svazu bylo po bolševické revoluci zabito na 40 milionů lidí. Ano, bylo. Zabil je však imperialismus. Na 27 milionů lidí zahynulo ve druhé světové válce a dalších více než 10 milionů následkem. Intervence imperialistických mocností proti mladé sovětské republice. Byly to zločiny kapitalismu a nikoliv bolševického systému. Pohlédneme-li zpět na následky I. světové války, vyžádala si tato válka 21,5 milionů lidských obětí. Intervence proti Sovětskému Rusku stála 10 milionů životů. Agrese imperialistického Japonska proti Číně si vyžádala na 22 milionů obětí. V německých koncentračních táborech a věznicích zahynulo na 10 milionů lidí. Druhá světová válka si vyžádala nejméně 55 milionů životů.

Válka Spojených států proti lidu Koreje stála čtyři miliony životů a proti Vietnamu a dalším zemím jihovýchodní Asie další tři miliony. V Indonésii dohlíželo velvyslanectví USA na vyvraždění 1,5 milionu komunistů, odborářů a dalších pokrokových sil. Válka v Iráku, tento vrcholný experiment při zavádění demokracie, má od roku 1992 na svědomí minimálně 2,5 milionu životů, zhruba 10–12 procent irácké populace.

Hlad a podvýživa zahubily v letech 1917–1990 na 165 milionů lidí. Dodnes umírá hladem a na nemoce obrovské množství dětí mladších pěti let. Nikdo je nezabíjí se zbraní v ruce. Nemají žádný pomník, přestože každý rok jich zemře na 13 milionů. Jen v letech 1990–2000 tak zemřelo na 112 milionů dětí. Jen v posledním desetiletí zemřelo následkem podvýživy celkem 330 milionů lidí. Takové jsou zločiny kapitalismu. To musíme mít na paměti pokaždé, když se nám tvrdí, že „systém svobodného trhu“ tu má být na věčné časy, protože přináší prosperitu.

Spojené státy a Velká Británie nám budou říkat, že s jadernými zbraněmi je třeba skoncovat, neboť hrozí nebezpečí, že se dostanou do rukou nezodpovědných zemí. Dosud byly jaderné zbraně použity jen jednou. Koncem druhé světové války je použily Spojené státy proti bezbrannému obyvatelstvu Hirošimy a Nagasaki. Zabily na 210 tisíc lidí. Velký počet dalších utrpěl popáleniny, nemoci z ozáření a jiné následky, včetně dědičných deformací.

Nyní se nám říká, že prý Česká republika a Polsko musejí souhlasit s tím, aby na jejich území byly umístěny součásti protiraketové obrany USA. Proti komu jsou namířeny? Prý proti Iránu. Ten však nemá žádné jaderné zbraně. Ví to každý pracovník ministerstva zahraničí i ministerstva obrany. Irán dokonce nedisponuje ani dostatečným množstvím materiálu k výrobě jediné bomby. A kdyby, výroba jaderných zbraní by nebyla žádným zločinem. Neboť dokud neexistuje jaderné odzbrojení závazné pro všechny, má právo vyrábět jaderné zbraně každá země. To právo má kdokoli, kdo je ohrožován imperialismem. Severní Korea správně pochopila, že kdo jaderné zbraně nemá, může být velice snadno napaden.

Obranné systémy v Polsku a v České republice nejsou namířeny proti neexistující íránské jaderné hrozbě. Ve skutečností jsou namířeny proti Rusku. Rusko si to velice dobře uvědomuje a prohlašuje: jestliže tyto systémy na svém území rozmístíte, budeme nuceni namířit své zbraně proti České republice a Polsku. Proto se musí český a polský lid postavit proti rozhodnutím svých vlád. Tato zařízení by byla hrozbou nejen pro Českou republiku a Polsko, ale i pro celé lidstvo. Jejich rozmístění je nutné Americe stůj co stůj zabránit.

V buržoazním zřízení existují lidé, kteří otevřeně líčí situaci, jaká je ve skutečnosti. Patří k nim např. generál americké námořní pěchoty Smedley Butler, účastník obou světových válek, který napsal:

„Jako důstojník námořní pěchoty jsem sloužil kapitalismu jako gangster vrcholného ranku. Mexiko jsem zajistil pro Standart Oil, Karibskou oblast učinil nepřátelskou vůči Brown Brothers and Harriman a dalším americkým bankéřům. Námořní pěchota by mohla dát pár lekcí samotnému Al Caponemu.“ Takovými jsou američtí, britští a francouzští generálové. Al Capony v uniformách a podle toho je nutné k nim přistupovat.

Afrika se z holocaustu dosud nevymanila. Ne z toho, který existoval v dobách minulých, nýbrž ze současného. Na milion Mosambičanů bylo uškrceno smyčkou imperialismu, za oběť jí padlo na pět milionů obyvatel Demokratické republiky Kongo a 600 tisíc obyvatel Angoly. Somálsko je dnes v epicentru nepokojů. Amerika tu vyvolává peklo už patnáct let. Somálcům se teprve nedávno podařilo vytvořit vládu, jež je to zajistit nezávislost země. Vláda před ní byla svržena Spojenými státy americkými s pomocí Etiopie. Další projev „humanismu“: v letech 1967 a 1973 donutila Británie všechny obyvatele ostrovů přiléhajících k americké vojenské základně Diego Garcia, aby opustili svá bydliště. Proč? Proto že Spojené státy chtěly ostrov Diego Garcia a ostrovy k němu přiléhající získat jako základnu pro dálkové lety svých bombardérů na Irák, Afghánistán a další cíle.

Po pádu Pařížské komuny Marx uvedl, že čím hlubší je antagonismus mezi rostoucími výrobními silami a stávajícím společenským řádem, tím pokrytečtější je ideologie vládnoucích tříd. Čím víc život tuto ideologii usvědčuje z prolhanosti, tím proradnější ideologii je nucena volit. Ještě přesnější Marxova poznámka:

Čím většího hyenismu se vládnoucí třídy kapitalismu dopouštějí a vraždí přitom miliony lidí, tím licoměrnější slovník volí. Marx po pádu Pařížské komuny také napsal, že civilizace a spravedlnost buržoazního řádu mizí okamžitě ve chvíli, kdy se novodobí otroci postaví svým pánům. Pak se z této civilizace a spravedlnosti stává zběsilá pomsta ignorující každý zákon. Každá nová krize a třídní střet mezi majiteli výrobních prostředků vrhá na tento fakt stále pronikavější světlo. Dokonce i krutosti, k nimž se buržoazie uchýlila v červnu 1848, se ztrácely ve stínu těch, které spáchala v roce 1871.

Rozdíl mezi rokem 1871 a dneškem tkví v tom, že imperialismus se už přestal starat o odklízení svých obětí. V Iráku leží oběti úplně všude. Už tam není nikdo, kdo by je odklidil. Denně hynou stovky lidí. Už je nemá ani kdo počítat, odklidit a důstojně pohřbít. Ať bude výsledek revolučního boje v Iráku, Afghánistánu a Palestině jakýkoli, nevrátí se staré podmínky otroctví a imperialistické nadvlády nad masami Středního východu. Imperialisté řeční o svobodě a demokracii, ve skutečnosti však připravují novou válku. Nezabrání-li jí v tom proletářské revoluce v mnoha částech světa, povede to k holocaustu nevídaných rozměrů. Spojené státy vynakládají na válečné účely více prostředků, než činí rozpočty všech ostatních zemí dohromady. Každý den to činí 20 000 dolarů za vteřinu. A to vše nikoliv v zájmu míru a bezpečnosti, nýbrž v zájmu jejich nadvlády.

Jaký je Váš názor?


Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|

Tagy a štítky

demonstrace proti ksč nymburk 2018 demonstrace proti ksč nymburk sedmihodinová jaderná válka kolik lidí umírá denně hladem rusko dalo americe lekci sssr obyvatelstvo 1930 sedmihodinová pracovní doba komunisti čr big.rossinni@seznam.cz


TOPlist